Identity    13

Pure identity & branding 品牌视觉形象设计欣赏,所属类别:广告、媒体、创意、动漫

品牌设计      

‘16 Bnkit Cultural & Music Festival, Identity 品牌形象设计欣赏,所属类别:品牌VIS设计、文化、娱乐、休闲、音乐节

品牌设计, 视觉识别系统      

比利时当地的眼镜商品牌形象设计欣赏:Optiek Van Gorp Corporate Identity – 所属行业类别: 时尚、奢侈品、工艺品

品牌设计, 视觉识别系统      

登 录 注 册